© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
© 2018 - Gezinsbond Zerkegem

Privaybeleid

Gezinsbond Zerkegem is begaan met jouw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren. Gezinsbond Zerkegem volgt de het privacybeleid van de Gezinsbond : www.gezinsbond.be/privacy .   Op   deze   website   worden   cookies   gebruikt.   Een   cookie   is   een   bestandje   dat   vanuit   de   server   van   de   website op   de   harde   schijf   van   jouw   computer   terechtkomt   wanneer   je   de   website   raadpleegt.   De   code   die   in   de cookie    verwerkt    is,    laat    toe    de    PC    te    herkennen    bij    een    volgend    bezoek.    Deze    cookies    zijn    technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen jouw pc en de website van Gezinsbond Zerkegem.   Je   kunt   echter   het   opslaan   van   cookies   desactiveren   of   je   browser   zo   instellen   dat   je   een   mededeling   krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen. Je   erkent   en   aanvaardt   dat   de   inhoud   van   deze   website   (tekst,   software,   muziek,   foto's,   video,   grafische elementen   of   eender   welk   ander   materiaal   op   de   site)   die   jou   wordt   aangeboden,   wettelijk   beschermd   wordt o.m. door het auteursrecht.   Je   erkent   en   aanvaardt   dat   je   de   inhoud   van   de   website   van   Gezinsbond   Zerkegem   enkel   mag   gebruiken   mits de   voorafgaandelijke   en   schriftelijke   toestemming   van   Gezinsbond   Zerkegem   en   dat   je   de   inhoud   ervan   niet mag   kopiëren,   verspreiden   of   verdelen   of   wijzigen   of   publiceren   of   verkopen   of   delen   van   de   Internetsite gebruiken    zonder    de    voorafgaandelijke    en    schriftelijke    toestemming    van    Gezinsbond    Zerkegem.    De benamingen,    logo's    en    merken    die    op    deze    website    voorkomen,    onder    andere    het    logo    en    de    naam Gezinsbond,    zijn    wettelijk    beschermd.    Het    is    niet    toegestaan    deze    benamingen,    logo's    en    merken    te gebruiken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gezinsbond.

Foto’s, video, afbeeldingen en ander beeldmateriaal

De gebruikte foto’s, video’s en afbeeldingen op deze website en de Facebook-pagina zijn ofwel eigendom van de Gezinsbond, werden gedownload via Pixabay.com (licentievrij) of werden tijdens de activiteiten van de Gezinsbond Zerkegem genomen mits de toestemming van de deelnemer(s).

Over

Afdeling Zerkegem

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

Privaybeleid

Gezinsbond Zerkegem is begaan met jouw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren. Gezinsbond     Zerkegem     volgt     de     het     privacybeleid     van     de Gezinsbond : www.gezinsbond.be/privacy .   Op   deze   website   worden   cookies   gebruikt.   Een   cookie   is   een bestandje   dat   vanuit   de   server   van   de   website   op   de   harde   schijf van     jouw     computer     terechtkomt     wanneer     je     de     website raadpleegt.   De   code   die   in   de   cookie   verwerkt   is,   laat   toe   de   PC te     herkennen     bij     een     volgend     bezoek.     Deze     cookies     zijn technisch    noodzakelijk    voor    een    vlotte    communicatie    tussen jouw pc en de website van Gezinsbond Zerkegem.   Je    kunt    echter    het    opslaan    van    cookies    desactiveren    of    je browser   zo   instellen   dat   je   een   mededeling   krijgt   voordat   de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen. Je   erkent   en   aanvaardt   dat   de   inhoud   van   deze   website   (tekst, software,   muziek,   foto's,   video,   grafische   elementen   of   eender welk    ander    materiaal    op    de    site)    die    jou    wordt    aangeboden, wettelijk beschermd wordt o.m. door het auteursrecht.   Je   erkent   en   aanvaardt   dat   je   de   inhoud   van   de   website   van Gezinsbond      Zerkegem      enkel      mag      gebruiken      mits      de voorafgaandelijke   en   schriftelijke   toestemming   van   Gezinsbond Zerkegem    en    dat    je    de    inhoud    ervan    niet    mag    kopiëren, verspreiden   of   verdelen   of   wijzigen   of   publiceren   of   verkopen   of delen   van   de   Internetsite   gebruiken   zonder   de   voorafgaandelijke en    schriftelijke    toestemming    van    Gezinsbond    Zerkegem.    De benamingen,   logo's   en   merken   die   op   deze   website   voorkomen, onder   andere   het   logo   en   de   naam   Gezinsbond,   zijn   wettelijk beschermd.   Het   is   niet   toegestaan   deze   benamingen,   logo's   en merken   te   gebruiken   zonder   voorafgaandelijke   en   schriftelijke toestemming van de Gezinsbond.

Foto’s, video, afbeeldingen

en ander beeldmateriaal

De gebruikte foto’s, video’s en afbeeldingen op deze website en de Facebook-pagina zijn ofwel eigendom van de Gezinsbond, werden gedownload via Pixabay.com (licentievrij) of werden tijdens de activiteiten van de Gezinsbond Zerkegem genomen mits de toestemming van de deelnemer(s).

Over

Afdeling Zerkegem

© 2017 - Gezinsbond Zerkegem